|  
 
   
 

ข่าวสาร

รายละเอียดกิจกรรม ประจำเดือน สิงหาคม
•    จับฉลากผู้โชคดี 3 รางวัล จากรายชื่อลูกค้าทั้งหมดที่มีการสั่งซื้อสินค้าของเวสโก ในช่วงระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2554
รายชื่อผู้โชคดี
•    ภ.ก.อุไรวรรณ  ดาษพินิจ                   จ.สกลนคร
•    น.พ.ไพรัช  ไพรลือชา                       จ.บุรีรัมย์
•    น.พ.คำนึง  สีแก่น                             จ.นครสวรรค์
ของรางวัล
•    ชุดร่มกันฝนจากเวสโก
การติดต่อขอรับรางวัล
•    ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเวสโกติดต่อแจ้งให้ผู้โชคดีทราบ และประสานงานดำเนินการส่งมอบของรางวัลถึงมือผู้โชคดีทุกท่านค่ะ
 
ย้อนกลับ


  Allergy & Immune System  
  Anaesthetics Local & General  
  Anti-infectives (Systemic)  
  Antihyperlipidaemic Agents  
  Cardiovascular & Hematopoietic System  
  Central Nervous System  
  Contraceptive Agents  
  Dermatologicals  
  Endocrine & Metabolic System  
  Gastrointestinal & Hepatobiliary System  
  Hormones  
  Medical Devices  
  Musculo-skeletal System  
  Respiratory System  
  Vitamins & Minerals  
Member login
Member login
 
Member login
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  หน้าแรก l เกี่ยวกับเรา l ผลิตภัณฑ์ l คำถามที่พบบ่อย l ข่าวสาร
l
 
น่ารู้เรื่องสุขภาพ l ร่วมงานกับเรา l ติดต่อเรา 
Copyright 2010 ©Vesco Pharmaceutical Co., Ltd. All Right Reserved.