|  
 
   
 

ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการแผนก Non-Sterile
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
•  วุฒิปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)
•  เพศ ชาย
  อายุ 28-35  
  มนุษยสัมพันธ์ดี  
  มีภาวะความเป็นผู้นำ  
  หากมีประสบการณ์ทางด้านฝ่ายผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ  
 
ลักษณะงาน
•  งานประจำ
 
รายละเอียดของงาน
•  ร่วมมือกันเพื่อวางแผนและตรวจสอบแผนการผลิต จัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
•  กำกับดูแลการผลิต ตรวจและออกเอกสารการผลิตให้เป็นไปตามแผน และตรวจสอบขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ เพื่อเวชภัณที่มีคุณภาพมาตรฐาน
•  ดูแลสถานที่ผลิต อุปกรณ์ และบุคลากรให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักของ GMP
•  จัดฝึกอบรมพนักงาน
•  ปรับปรุงและแก้ไขเอกสารคู่มือการปฏิบัติและเอกสารมาตรฐานวิธีการปฏิบัติ
•  ประเมินการผลิตและผลผลิตของแต่ละกระบวนการ รวมถึงปรับปรุงให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามข้อกำหนด
•  รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาในสายงาน
•  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
•  กรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
 
จำนวนที่รับ
•   1 อัตรา
 
เงินเดือน
•  ตามตกลง
 
สวัสดิการ
•  ปรับค่าจ้างประจำปีทุกปี
•  มีชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
•  ตรวจสุขภาพประจำปี
•  ท่องเที่ยวและงานสังสรรค์ประจำปี
•  โบนัส
•  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•  ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
•  เงินช่วยเหลือต่างๆ
 
ย้อนกลับ


  Allergy & Immune System  
  Anaesthetics Local & General  
  Anti-infectives (Systemic)  
  Antihyperlipidaemic Agents  
  Cardiovascular & Hematopoietic System  
  Central Nervous System  
  Contraceptive Agents  
  Dermatologicals  
  Endocrine & Metabolic System  
  Gastrointestinal & Hepatobiliary System  
  Hormones  
  Medical Devices  
  Musculo-skeletal System  
  Respiratory System  
  Vitamins & Minerals  
Member login
Member login
 
Member login
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  หน้าแรก l เกี่ยวกับเรา l ผลิตภัณฑ์ l คำถามที่พบบ่อย l ข่าวสาร
l
 
น่ารู้เรื่องสุขภาพ l ร่วมงานกับเรา l ติดต่อเรา 
Copyright 2010 ©Vesco Pharmaceutical Co., Ltd. All Right Reserved.